Bildiri özetleri kitapçığı (ACADEMIA INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS AND MATHEMATICS EDUCATION)

The proceedings book of “Academia International Conference On Mathematics And Mathematics Education” is publised.

“Academia International Conference On Mathematics And Mathematics Education” kongresinin bildiri özetleri kitapçığı yayımlanmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi MALİK DURMAZ (0484) 212-1111 / 3189
Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
1.2.2022